گروه نظارت و ارزیابی
دکتر میرمهدی زاهدی
رئیس دفتر نظارت و ارزیابی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : m.zahedi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272072-054
فکس : -

آقای علی پابرجای
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی : -
پست الکترونیک : -
تلفن : 31272073-054
فکس : -

خانم سهیلا سراوانی
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی : -
پست الکترونیک : -
تلفن : 31272073-054
فکس : -

 

 

شرح وظایف
 

-اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

- جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

- همکاری با گروههای نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی و پژوهشی، دانشکده ها و پژوهشکده ها و سایر واحدهای دانشگاه و ارائه به معاونت ها و سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه.

- انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست.

- ارزیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی توسط نظرخواهی از دانشجویان شامل تهیه آمار و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل به ریاست دانشگاه و بصورت محرمانه به اعضای هیات علمی.

- ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های آموزشی(شامل حضور و تشکیل کلاسها و برنامه درسی اجرا شده (شامل سیلابس) به منظور ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود وضع آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- بررسی و تحقیق در زمینه افزایش بهره وری از امکانات آموزشی، پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به ریاست دانشگاه و سایر مراجع ذی صلاح.

- هماهنگی با کمیسیون های آموزشی، پژوهشی به منظور ارزیابی، بررسی و رسیدگی به مشکلات مربوط به امور آموزشی دانشگاه از نظر کادر آموزشی اجرای برنامه های درسی، اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی جهت بهبود و رفع موانع آموزشی و پژوهشی.

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت مطبوع و استفاده از پیشنهادات در جهت تحقق برنامه های دانشگاه.

- همکاری با دانشکده ها در خصوص برگزاری کارگاه روش تدریس و روش ارزشیابی و سنجش دانشجویان.

- بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و تطبیق آنها با ضوابط و معیارهای آموزش مصوب و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش.

- نظارت بر امور سیستم کیفیت و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه، نماینده مدیریت و ریاست دانشگاه جهت تحقق نظام سیستم کیفیت آموزشی.

 


راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود کیفیت آموزش:
 

1- توزیع مناسب ساعات تدریس در طول هفته و پرهیز از تراکم ساعات در روزهای خاص و محدود (تراکم موجب کاهش کیفیت کار استاد و دانشجو می شود).

2- اختصاص ساعات کافی برای رفع اشکال و مشاوره با دانشجویان تحت راهنمایی (به ازای هر 3 واحد نظری یک ساعت و به ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد حداقل یک و هر دانشجوی دکترا 2 ساعت راهنمایی منظور شود).

3- اختصاص ساعات کافی برای انجام امور اجرایی و پاسخگویی به مراجعان توسط مدیر گروهها و مسئولان محترم اجرایی دانشگاه. بدیهی است این زمان، علاوه بر ساعات رفع اشکال و راهنمایی است که هر عضو هیأت علمی طبق ضوابط باید در برنامه زمانبندی خود منظور نماید.

4- برگزار نکردن کلاس و آزمایشگاه هنگام ظهر که به نماز، ناهار و استراحت اختصاص دارد.

5- جا به جا نکردن زمان و مکان کلاس یا آزمایشگاه پس از ثبت در برنامه گلستان.

6- برگزار نکردن کلاسهای تحصیلات تکمیلی در دفاتر کار.

7- نصب برنامه هفتگی تایپ شده از اولین هفته شروع نیمسال در تابلوهای محل کار که شامل زمان و محل کلاس و ساعات رفع اشکال و راهنمایی باشد.

8- تلاش جدی برای بهبود کیفیت آموزش با رعایت مواردی چون استفاده از منابع معتبر و جدید، استفاده از جزوه توصیه نمی شود.

9- آگاه کردن دانشجویان از سرفصل مطالب در جلسه اول و توزیع مناسب مطالب درس در طول ترم تحصیلی.

10- انجام حضور و غیاب، به گونه ای که وقت زیادی را از کلاس نگیرد. طبق ضوابط دانشگاه، دانشجو باید در همه کلاسها حضور داشته باشد. دانشجو زمانی می تواند در یک درس سه جلسه غایب باشد که غیبتها با تشخیص پزشک معتمد دانشگاه یا مقامات رسمی آموزش مجاز شناخته شود.

11- شروع و خاتمه به موقع کلاس با توجه به همجوار بودن بسیاری از کلاسهای دانشگاه، رعایت نکردن این مهم موجب اخلال در آرامش سایر کلاسها و ناراحتی سایر همکاران و دانشجویان می شود.

12- استفاده از انواع روشها در تدریس و پرهیز از تأکید روی یک روش مانند سخنرانی یا ارائه کنفرانسهای دانشجویی.

13- انجام ارزشیابی های مستمر در طول ترم بویژه برگزاری امتحان میان ترم، کوئیز، تکالیف شب، پروژه و ....

14- حضور در ایام اختصاص یافته به راهنمایی و رفع اشکال در محل کار برای راهنمایی دانشجویان.

15- تشکیل مستمر کلاسها در طول ترم تحصیلی.

16- پرهیز جدی از ادغام نمودن کلاسهای 3 و 4 واحدی در یک جلسه و یک روز و همچنین جا به جا نکردن کلاسهای ارشد و دکترا.

17- برخورد شایسته و توأم با احترام با دانشجویان و پذیرش نقدهای منصفانه آنان.

18- برگزاری کارگاههای روش تدریس[1].

19- ارائه خدمات مشاوره برای بهبود کیفیت تدریس[2].

20- تشکیل " شورای برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی دانشگاه" .