گروه نظارت و ارزیابی
دکتر میرمهدی زاهدی
رئیس دفتر نظارت و ارزیابی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : natak@cmu.ac.ir
تلفن : 31272072-054
فکس : -

آقای علی پابرجای
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : -
تلفن : 31272073-054
فکس : -

خانم سهیلا سراوانی
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : -
تلفن : 31272073-054
فکس : -

 

 

شرح وظایف
 

وظايف و اختيارات مدیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک)

1) نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

2) هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  مؤسسه

3) نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

 4) تشكيل كارگروههای تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي رئيس مؤسسه

5) نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه­ها و دستوالعمل­ها در تمام حوزههای فعاليت مؤسسه

6) مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه­هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه

7) پيگيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي­هاي دروني و بيروني مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونتها، واحدها و گروههای كاري موسسه

8) فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي

9) ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی شامل معاونتها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکدهها، گروههای آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

 10) ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای مؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی) و واحدهاي فناور

11) دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

12) همکاری و هماهنگي­ لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

13)  پی‌گیری اقدامات و برنامههای بهبود کیفیت واحدها و گروههای مؤسسه بر اساس گزارشهای نظارت و ارزیابی‌

14) دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مؤسسه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف آییننامه ناتک و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت.

15) تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرحها و برنامههای مؤسسه

16) تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشتهها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائۀ آن به شورا

17) توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

18) سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول میشود.

 


اطلاعیه های ناتک

 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

ضمن تشکر از دانشجویان عزیز شرکت کننده در نظرسنجی و ارزیابی اساتید به اطلاع می رساند فرایند مورد نظر مجدداً برای بازه زمانی 99/10/3 تا 99/10/15 تمدید شده است، لذا از دانشجویانی که موفق به شرکت در دوره قبل نشدند خواهشمندیم با مراجعه به سیستم گلستان (golestan.cmu.ac.ir) نسبت به مشارکت در این فرایند اقدام فرمایند؛ عدم مشارکت در ارزیابی موجب اعمال برخی محدودیت های دسترسی در سیستم گلستان و آموزش مجازی خواهد شد که مسئولیت مستقیم هرگونه عواقبت ناشی از این عدم دسترسی بر عهد دانشجو است.

دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه (ناتک)

 


آیین نامه تشکیل شورای ناتک

فلوچارت مراحل تهیه کاربرگ های ارتقاء (ویژه اساتید)

راهنمای ارزشیابی اساتید (ویژه دانشجویان )

 

راهنمای تصویری ارزیابی اساتید (ویژه دانشجویان )