آقای تقی عباسی
کارشناس سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272071 - 054
فکس :
 
آقای فرهاد هراتی
کارشناس پرونده های الکترونیکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272076 - 054
فکس :
 
خانم مریم ابراهیم زاده
کارشناس سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272071 - 054
فکس :
 

شرح وظایف

 

- تشکیل پرونده برای کلیه پذیرش شده ها
- دانشجویانی که پذیرش نهایی شده اند پس از دریافت مدارک توسط اداره پذیرش و ثبت نام و بررسی آنها مدارک توسط سوابق تحصیلی در پرونده آنها بایگانی شده است.
- بایگانی تاییدیه های تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی که از طریق پرتال آموزش و پرورش دریافت و پرینت گرفته شده است.
- بایگانی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات واحدهای گذرانده دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که از دانشگاههای دیگر به این دانشگاه ارسال شده است.
- بایگانی کارت قبولی آزمون برای همه مقاطع و کارنامه تغییر رشته و انتقال برای مقطع کارشناسی.
- پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان جدیدالورود (حضوری و تلفنی).
- بایگانی کلیه نامه ها، احکام، صورتجلسه ها و معافیت های تحصیلی مربوط به دانشجویان در پرونده ثبت نامی دانشجویان.
- همکاری با اداره پذیرش و ثبت نام و مشمولین برای ثبت نام و دریافت مدارک دانشجویان.
- بررسی و چک کردن مدارک به وسیله چک لیست پرونده ثبت نام برای کلیه مقاطع.
- تفکیک پرونده های دانشجویان انصرافی، اخراجی و انتقالی از پرونده های جاری.
- تحویل دادن مدارک اصل یا کپی در صورت درخواست کتبی دانشجو به صورت امانت با موافقت مدیران مربوطه.
- تحویل دادن پرونده های دانشجویانی که فارغ التحصیل، انصراف، انتقالی و اخراجی هستند به امور فارغ التحصیلان و اداره خدمات آموزشی.
- تحویل گرفتن پرونده های فارغ التحصیلی و ثبت کردن اسامی آنها داخل دفتر اندیکاتور و انتقال به بایگانی راکد فارغ التحصیلی و در نهایت قرار دادن پرونده ها داخل پوشه بنددار.
- لازم به ذکر است تعداد پرونده های جابجایی از بایگانی جاری به راکد و بالعکس به طور متوسط 15 پرونده می باشد.