واحد فارغ التحصیلان
خانم حبیبه جمالزهی
رئیس واحد فارغ اتحصیلان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : graduate@cmu.ac.ir
تلفن : 31272084 - 054
فکس :
 

خانم مهدیه درخشانی
کارشناس واحد فارغ التحصیلان
پست الکترونیک : ----
تلفن : 31272084 - 054
فکس :

شرح وظایف

 


1- بررسی کامل پرونده دانشجویان  از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی مطابق سرفصل دروس هر رشته و بر اساس آیین نامه های آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
2- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی ؛کارشناسی ارشد و دکتری پس از تایید فراغت از تحصیل برای کلیه فارغ التحصیلان ( بجز فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه)
3- صدور و ارسال تاییدیه فراغت از تحصیل و ریزنمرات در پاسخ به درخواست  دانشگاههای سراسر کشورجهت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر
4- صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پس از انجام لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق سامانه سجاد ( سازمان امور دانشجویان)
5- محاسبه میزان شهریه و هزینه تحصیلی و بررسی لغو آموزش رایگان دانش آموختگان دوره های روزانه بر اساس جداول ارسالی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهت افرادی که تعهد خدمت خود را انجام نداده اند و یا افرادی که مایلند زودتر از موعد مقرر دانشنامه پایان تحصیلات دریافت نمایند.
6- پاسخگویی به هر گونه استعلام و یا مراجعه جهت کلیه دانش آموختگان سنوات قبل و جدید
7- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی ناجا
8- دریافت کد صحت ازسامانه وزارت علوم برای صدور مدارک تحصیلی ازجمله نامه ابطال معافیت تحصیلی- گواهینامه موقت- تاییدیه تحصیلی- دانشنامه
9- تایید مدارک دانش آموختگان در سامانه سجاد (سازمان امور دانشجویان)
10- بررسی درخواست دانش آموختگان جهت دریافت دانشنامه درسامانه سجاد(سازمان اموردانشجویان)
11- راهنمایی و مشاوره فارغ التمحصیلان جهت دریافت مدارک تحصیلی

 

اطلاعات حساب دانشگاه جهت پرداخت هزینه صدور مدارک دانشگاهی

 

شماره شبا  IR750100004001073803020559                  
شناسه واریز         383073863119200001400331510620  
هزینه صدور المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیلات  180/000 ریال
هزینه صدور المثنی دانشنامه   270/000 ریال
هزینه صدور المثنی ریزنمرات قابل ترجمه هر برگ   45/000 ریال