واحد مشمولین
آقای محمد رضا احمدی مقدم
کارشناس امور مشمولین
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تلفن : 31272042 - 054
فکس : 31272042 - 054

شرح وظایف


-    بررسی مجوز موقت ثبت نام و دریافت معافیت تحصیلی مشمولان از وظیفه عمومی
-    بررسی و رویت اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت دانشجویان.
-    ترخیص از خدمت سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل.
-    اخذ تعهد جهت دانشجویانی که دارای برگه معافیت موقت می باشند.
-    ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی، اخراج یا ترک از تحصیل.
-    بررسی معافیت تحصیلی دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی.
-    احیا معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی که درخواست بازگشت به تحصیل را دارند.
-    درخواست معافیت تحصیلی به نام واحد مقصد جهت دانشجویان انتقال دائم.
-    درخواست مجوز افزایش سنوات مشمولانی که سنوات تحصیل آنان به اتمام رسیده باشد.
-    صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مرتبط جهت گذراندن دوره کارورزی
-    بررسی و صدور و تایید مجوز خروج از کشور دانشجویان جهت سفر علمی/ زیارتی/ تفریحی از طریق سامانه جامع نظام وظیفه