واحد پذیرش، ثبت نام و امتحانات
آقای مهدی نورمندی
کارشناس واحد پذیرش، ثبت نام و امتحانات
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک : 
تلفن : 31272155 - 054
فکس : 31272155 - 054
 

شرح وظایف

 

- ثبت نام غیر حضوری از دانشجویان (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری)
- ثبت نام حضوری از کلیه پذیرش شده ها
- دریافت تاییدیه تحصیلی کلیه مقاطع
- پیگیری نقص پرونده ها
- دریافت کارت سلامت دریانوردان رشته های مهندسی دریانوردی و مهندسی کشتی (موتور)
-ارسال پرونده های تکمیل شده به سوابق تحصیلی
- معرفی دانشجویان پذیرش شده به امور مشمولین برای ثبت معافیت تحصیلی ، کارت پایان خدمت ، کارت معافیت دائم ، کفالت و تعهد خدمت
- ارسال نامه به آموزش و پرورش برای ارسال اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی برای دانشجویان انصرافی
- تمدید معافیت تحصیلی از طریق امور مشمولین و نظام وظیفه
- ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان
- ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت و اشتباه در انتخاب رشته
- اعلام اسامی و وضعیت پذیرش شده ها از طریق پرتال سازمان سنجش و آموزش کشور
- اعلام اسامی مغایرت معدل از طریق پرتال سازمان سنجش و آموزش کشور
- دریافت کارت کنکور و کارنامه محرمانه از طریق پرتال سازمان سنجش و آموزش کشور و بارگذاری در سامانه سیستم گلستان دانشگاه
- بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی و تشکیل پرونده مجازی
- اعلام اسامی عدم مراجعه ، نقص پرونده یا نقض نظام وظیفه به اداره خدمات آموزشی برای ثبت حکم اخراج ، انصراف ، عدم مراجعه یا لغو قبولی
- ثبت نام از دانشجویان انتقالی ، مهمانی و نامه نگاری جهت ارسال پرونده های دانشجویان انتقالی به این دانشگاه
- دریافت برنامه‌های امتحانی از دانشکده ها
- بررسی صورتجلسات امتحانی و ارسال غایبین به اداره خدمات آموزشی برای ثبت در سیستم گلستان دانشگاه.