دکتر مهدی صفایی قلاتی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.safaeiqalati@cmu.ac.ir
تلفن : 31272035 - 054
فکس : 35320025 - 054
 

خانم مژگان فرهور
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه
پست الکترونیک : Cmu.higher.education@gmail.com
تلفن : 31272086 - 054
فکس : 35320025 - 054

شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی

 

- دبیری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. 

- تهیه ، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های تحصیلات تکمیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتالوگهای معرفی دوره های تحصیلات تکمیلی .

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های تحصیلات تکمیلی

- نظارت برحسن اجرای آئین نامه­ها ، بخشنامه­ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی .

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی .

- استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته تحصیلات تکمیلی .

- نظر‌خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی .

- انجام امور ثبت نامه و امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس سیاست های متخذه . دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور .

- اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص پذیرفته شدگان در هر ترم .

- همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس. انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان .

- پاسخگویی به سئوالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه امور آموزشی .

- انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه و سایر مکاتبات .

- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه .

- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم .

- دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان . - تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هرترم و ارائه آن به مسئولین ذی‌ربط .

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی .

- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان .

- انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور .

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


شرح وظایف کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

- انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدراک تحصیلی برای موسسات و سازمانهای مختلف نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته میشوند

- کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

- اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین معرفی فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی

- تهیه دروس برای هر نیمسال تحصیلی - ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات انان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر می باشد

- امضای تائیدیه مدارک تحصیلی ، گواهینامه موقت ، دانش نامه و ریز نمرات امتحانی فارغ التحصیلان

- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تائیدیه ، دانش نامه و گواهینامه های تحصیلی

- نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان ، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی ، تهیه و تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه و تنظیم لیست و ریز نمرات

- نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده ها و موسسات تابعه

- انجام سایر امور مربوط