بسیار مهم: مقررات آموزشی مربوط به تمامی دانشجوهای ورودی ۱۴۰۲ به بعد در تمام مقاطع 

آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد (برای دریافت اینجا کلیک کنید)

به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) توصیه می‌شود «حتماً» بخش‌های مرتبط با مقطع خود در آیین‌نامة یکپارچه ۱۴۰۲ را با دقت مطالعه نمایند؛ در عین حال برخی موارد مهم از آیین‌نامة یکپارچه صرفاً برای تاکید بر اهمیت آنها در ذیل همین فرسته (= پست) مرور می‌گردد:

مروری بر برخی مفاد مهم آیین‌نامة یکپارچة مقررات آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مقررات عمومی

 

ماده ۷: شرکت دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است. تبصره ۱. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات کلاس (درس‌های ۲ واحدی سه جلسه، ۳ واحدی ۵ جلسه، و ۴ واحدی ۶ جلسه) و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره آن درس صفر ثبت می‌شود. در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس صفر و نمره آن، از مجموع درس های آن نیمسال حذف می‌شود.

  ماده ۱۱: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره‌ها در میانگین نیمسال و کل دوره محاسبه می‌شود. تبصره ۱. دانشگاه مجاز است با درخواست کتبی دانشجو مبنی بر بلااثر نمودن نمره حداکثر یک درس مردودی از میانگین کل دوره موافقت نماید. نمره مردودی درس مذکور در ریزنمرات ثبت و در میانگین نیمسال تحصیلی محاسبه می‌شود. درخواست کتبی دانشجو و حذف درس مردودی صرفاً پس از قبولی در آن درس قابل انجام است.

ماده ۵۳: این آیین‌نامه و تبصره‌های آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و پس از آن لازم الاجراست. مواردی که در شیوه‌نامة اجرایی دانشگاه‌ها مطابق با این آیین‌نامه تنظیم می‌شود نیز برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و پس از آن لازم‌الاجراست. برای دانشجویان ورودی‌های پیشین، مطابق با آیین‌نامه‌های ابلاغی دوره‌های خود عمل می‌شود.

 
مقطع کارشناسی ارشد

 

ماده ۲۶: مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ۴ نیمسال تحصیلی است؛ تبصره ۱. مدت مجاز تحصیل می‌تواند تا حداکثر ۱ نیمسال تحصیلی با تائید دانشگاه افزایش یابد؛  تبصره ۲. در صورت افزایش سنوات موضوع تبصره ۱ این ماده و موجه نبودن آن از نظر دانشگاه، پرداخت هزینه (شهریه) برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان جهت سنوات غیر مجاز، توسط هیئت امنای دانشگاه تصمیم‌گیری می‌شود.

ماده ۲۷: دانشجو می تواند در صورت تائید دانشگاه با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ماده ۳۰: اخذ حداقل ۸ واحد درسی تا حداکثر ۱۴ واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو الزامی است.

 ماده ۳۱: در شرایط اضطرار، حذف یک درس با درخواست کتبی دانشجو و تایید دانشگاه، قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب آن نیمسال در سنوات تحصیلی امکان‌پذیر است.

ماده ۳۲: دانشجو موظف است مطابق با ضوابط دانشگاه تا قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، استاد راهنما و پیشنهاده (پروپوزال) خود را (با نظر استاد راهنما) به تصویب دانشگاه برساند. در صورت‌ عدم تصویب پیشنهاده در موعد مقرر در دانشگاه، دانشجو مشمول امتیازات تبصره ۲ ماده ۲۶ این آیین‌نامه نمی‌شود و سنوات دانشجو موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ موجه قلمداد نمی‌شود. چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی چهارم پیشنهاده خود را به تصویب دانشگاه نرساند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۳۶، تبصره ۲. حداکثر زمان اصلاح پایان‌نامه پس از برگزاری جلسه دفاع و اخذ نمره قبولی توسط دانشجو، ۳ ماه می‌باشد. هیئت داوران موظف است در جلسه دفاع، برای شرایطی که دانشجو اصلاحات را انجام ندهد یا اصلاحات توسط استاد راهنما تایید نشود، نحوه ارائه نمره نهایی و قبولی یا عدم قبولی پایان نامه را تعیین تکلیف کند.

ماده ۳۸: چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و دیگر مصادیق) شود و تخلف او از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه اثبات گردد با رعایت ضوابط تعیین شده توسط کارگروه مذکور و متناسب با میزان تخلف، تصمیم گیری در مورد دانشجوی خاطی توسط دانشگاه انجام می‌شود. تبصره ۱. در صورت احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه با رعایت ضوابط تعیین شده توسط کارگروه مذکور، تخلف مذکور بررسی و متناسب با میزان تخلف، تصمیم‌گیری در مورد دانشجوی خاطی توسط دانشگاه انجام می‌شود.

 

مقطع دکتری تخصصی (PhD)

 

ماده ۳۹: مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل ۶ و حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی است و تحصیل در این دوره به صورت تمام وقت است. تبصره ۱. مدت مجاز تحصیل می‌تواند تا حداکثر دو نیمسال تحصیلی به شرط تایید دانشگاه افزایش یابد. تبصره ۲. در صورت افزایش سنوات موضوع تبصره ۱ و موجه نبودن آن از نظر دانشگاه، پرداخت هزینه (شهریه) برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان جهت سنوات غیر مجاز،  توسط هیئت امنای دانشگاه تصمیم‌گیری می‌شود.

ماده ۴۰: تبصره ۱. در صورتی که دانشجو به هر دلیل نتواند درسی را بگذراند، و درس مذکور مجددا در دانشگاه ارائه نشود، می‌تواند با نظر گروه آموزشی، درس دیگری را جایگزین نماید. نمره درس مردودی در ریز نمرات ثبت می‌شود و در میانگین نیمسال و کل محاسبه می‌شود.

ماده ۴۶: دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیتهای پژوهشی خود طبق آیین‌نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصیل با عنوان فرصت تحقیقاتی در یکی از دانشگاه های داخلی یا خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مشغول به فعالیت شود.

ماده ۴۷: دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأئید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی، مجاز است در حضور هیئت داوران از رساله خود دفاع کند. تبصره ۱. محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی با رعایت تبصره ۲ و ۳ همین ماده توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا است. تبصره ۲. در تعیین شاخصهای کفایت دستاوردهای علمی موضوع تبصره ۱ این ماده با توجه به اهمیت انتشار دستاوردهای علمی و مرجعیت علمی کشور، چاپ دو مقاله علمی‌پژوهشی یا مروری معتبر و مستخرج از رساله در نشریات با درجه الف و ب مورد تائید معاونت پژوهشی وزارت یا نشریات نمایه شده بین المللی معتبر مورد تائید دانشگاه و یا ثبت اختراع خارجی در دفاتر بین المللی ثبت اختراع معتبر مورد تائید دانشگاه الزامی است. دانشگاه می‌تواند مواردی همچون نظریه‌پردازی، چاپ کتاب، ثبت اختراع داخلی در مراجع رسمی ثبت اختراع کشور را در چارچوب سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱ همین ماده جایگزین مقاله دوم پذیرفته شده نماید. تبصره ۳. اخذ کد DOI یا DOR (ویژه مقالات علمی پژوهشی مجلات علمی داخل کشور) معادل چاپ مقاله محسوب می‌شود.

ماده ۴۸: تبصره ۲. حداکثر زمان اصلاح رساله پس از برگزاری جلسه نهایی دفاع و اخذ نمره قبولی توسط دانشجو، ۳ ماه می‌باشد. هیئت داوران موظف است در جلسه دفاع، برای شرایطی که دانشجو اصلاحات را انجام ندهد یا اصلاحات توسط استاد راهنما تایید نشود، نحوه ارائه نمره نهایی و قبولی یا عدم قبولی رساله را تعیین تکلیف کند.

ماده ۵۰: چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و دیگر مصادیق) شود و تخلف او از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه اثبات گردد با رعایت ضوابط تعیین شده توسط کارگروه مذکور و متناسب با میزان تخلف، تصمیم گیری در مورد دانشجوی خاطی توسط دانشگاه انجام می‌شود. تبصره ۱. در صورت احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه با رعایت ضوابط تعیین شده توسط کارگروه مذکور، تخلف مذکور بررسی و متناسب با میزان تخلف، تصمیم گیری در مورد دانشجوی خاطی توسط دانشگاه انجام می‌شود.


 راهنمای برخی فرایندهای تحصیلات تکمیلی 

راهنمای درخواست تصویب پیشنهاده (پروپوزال)

راهنمای درخواست دفاع از پارسا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد / رسالة دکتری)


 آگهی حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها 

طرح حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی بازنشستگان و فرزندان آنان (حمپاد)

آگهی حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی از پایان‌نامه (کارشناسی ارشد و دکتری) تا سقف ۲۰ میلیون تومان

      - روال درخواست حمایت از پارساها از سازمان بنادر و دریانوردی

      - فرم درخواست حمايت از پارساها از سازمان بنادر و دریانوردی

      - فرم اطلاعات دانشجویی درخواست حمایت از پارساها از سازمان بنادر و دریانوردی

      - فرم شمارة ۱ درخواست حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از پارساهای تقاضامحور

 

آگهی حمایت مالی شرکت شهرک صنعتی کنارک از پایان‌نامه (کارشناسی ارشد و دکتری) تا سقف ۳۰ میلیون تومان

آگهی حمایت مالی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارساهای دکتری (تا سقف ۷۲ میلیون تومان) و کارشناسی ارشد (تا سقف ۲۴ میلیون تومان)


نمونة فایل‌های پیشنهاده (پروپوزال)، پایان‌نامه و رساله  

► نمونه فایل‌های پیشنهاده (پروپوزال)، پایان‌نامه، و رساله (کارشناسی ارشد و دکتری)


 آیین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد 

 

بر اساس تبصرة ۲ از مادة ۵۱ آيين‌نامة يكپارچه (عتف-آ-۲۲۱۴، تاريخ 25 / 04 / 1402) «دانشگاه‌هايي كه داراي هيات امنا و هيات مميزه مستقل به صورت توامان» نيستند (از جمله دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار) «از شيوه‌نامة اجرايي دانشگاه جامع و معين استان محل اسقرار خود... تبعيت مي‌نمايند». بر همين اساس، ملاك عمل دربارة دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ۱۴۰۲ به بعد دو شیوه‌نامه اجرایی زیر خواهد بود (دانشجویا ورودی قبل از مهر ۱۴۰۲ مشمول شیوه‌نامه‌های قبلی خواهند بود مگر در مواردی که آیین‌نامه جدید تصریح کرده باشد).

- شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، ورودي‌هاي مهر ۱۴۰۲ و پس از آن (برای دریافت اینجا را کلیک کنید)

- آیین‌نامة آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۴ به بعد)

- شیوه‌نامة اجرایی آیین‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (۱۳۹۶ به بعد)

 


 آیین‌نامه‌های آموزشی مقطع دکتری تخصصی (PhD) 

بر اساس تبصرة ۲ از مادة ۵۱ آيين‌نامة يكپارچه (عتف-آ-۲۲۱۴، تاريخ 25 / 04 / 1402) «دانشگاه‌هايي كه داراي هيات امنا و هيات مميزه مستقل به صورت توامان» نيستند (از جمله دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار) «از شيوه‌نامة اجرايي دانشگاه جامع و معين استان محل اسقرار خود... تبعيت مي‌نمايند». بر همين اساس، ملاك عمل دربارة دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ۱۴۰۲ به بعد دو شیوه‌نامه اجرایی زیر خواهد بود (دانشجویا ورودی قبل از مهر ۱۴۰۲ مشمول شیوه‌نامه‌های قبلی خواهند بود مگر در مواردی که آیین‌نامه جدید تصریح کرده باشد).

شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، ورودي‌هاي مهر ۱۴۰۲ و پس از آن (برای دریافت اینجا را کلیک کنید)

- آیین‌نامة آموزشی مقطع دکتری تخصصی (PhD) (۱۳۹۵ به بعد)

شیوه‌نامة اجرایی آیین‌نامه مقطع دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (۱۳۹۷ به بعد)


پیوندهای کاربردی

- پیوند به وبگاه دریافت افزونة ویراستاری متن‌های فارسی برای نرم‌افزار WORD

نکته: بهتر است در تنظیمات افزونه، ویراستار را از حالت اعمال اصلاحات به صورت خودکار خارج و خودتان بر اعمال اصلاحات پیشنهادی افزونه به صورت تک به تک نظارت کنید.

 

- پیوند به صفحه ورود به منابع لاتین (گیگالیب) کتابخانه دانشگاه بر روی سامانة پژوهشی برای سنجش همپوشانی متن پارساها (پایان‌نامه‌ها و رساله‌های) انگلیسی

نکته: برای استفاده از این امکان (iThenticate) یا باید در شبکه اینترنت دانشگاه باشید یا اینکه در خارج از دانشگاه از نام کاربری و گذرواژه اختصاصی خودتان که از طرف مدیریت پژوهشی در اختیار شما قرار گرفته استفاده کنید.

 

- پیوند به سامانه پیشینه پژوهش ایرانداک برای دریافت پیشینه موضوع پیشنهاده (پروپوزال)

- پیوند به سامانة همانندجوی ایرانداک (برای گرفتن گزارش همانندجویی پارساها برای ارائه در نسخه جلسه دفاع)


شرایط عمومی و و بسته‌های تشویقی رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد و دکتری

 

- شرایط عمومی و بسته‌های تشویقی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد

- شرایط عمومی و بسته‌های تشویقی پذیرفته‌شدگان مقطع دکترای تخصصی