معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
دکتر مهدی رضاپور
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :rezapour@cmu.ac.ir
تلفن : 31272014 - 054
فکس : 35320025 - 054