معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکترمهدی رضاپور
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : rezapour@cmu.ac.ir
تلفن : 31272014 - 054
فکس : 35320025 - 054
 
Documents
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم