کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی
دکترابوذر اباذری
سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : abuzarabazari [at] cmu [dot] ac [dot] ir
تلفن : 31272165 - 054
فکس : ------

شرح وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

- اداره آزمایشگاه و نظارت برحسن انجام امور محوله

- ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه

- پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات

- امضا اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل بودجه سالیانه و درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگاه مرکزی

- ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی

- تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای مرکزی آزمایشگاه

- پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه‌ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی

- پیشنهاد توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی

- انتخاب مدیران آزمایشگاه‌های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی

- جمع‌آوری نیازهای تجهیزات بر اساس نظر روئسای آزمایشگاه و ارائه آن به شورا جهت تصویب

- تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

- همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات

- ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا

- ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا