مدیر امور اداری و پشتیبانی
دکتر اسماعیل یعقوبی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
مدرک تحصیلی : دکترای حقوق عمومی             
تلفن : 31272060- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تهیه و تنظیم آئین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • مطالعه و بررسی رسته­های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و توسعه دانشگاه.
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه.
 • تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات مختلف بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده.
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست­های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و توسعه دانشگاه.
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون­های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • اتخاذ تدبیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.