اداره امور عمومی
ایوب رئیسی
رئیس اداره امور عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272240- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • همكاري با اداره روابط عمومي و در امر برگزاري جشنها و سمينارها و
  • همكاري با ساير واحدها در امور مربوط به نظافت ، جابجايي و حمل و نقل اثاثيه و
  • انجام امور مربوط به وسائط نقليه نگهداري ، تعميرات ، شماره گذاري ، بيمه و
  • نظارت امور خدماتی محوطه و ساختمانهای دانشگاه
  • نظارت بر نگهداری فضای سبز دانشگاه