ایوب رئیسی
رئیس اداره امور عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272240- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 - همكاري با اداره روابط عمومي و در امر برگزاري جشنها و سمينارها و

 - همكاري با ساير واحدها در امور مربوط به نظافت ، جابجايي و حمل و نقل اثاثيه و

 - انجام امور مربوط به وسائط نقليه نگهداري ، تعميرات ، شماره گذاري ، بيمه و

 - نظارت امور خدماتی محوطه و ساختمانهای دانشگاه

 - نظارت بر نگهداری فضای سبز دانشگاه