مرتضی مالکی
رئیس اداره تعمیرات و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
تلفن : 31272062- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات مختلف بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده.
 • مراقبت در حفظ و ايمني افراد، ساختمانها و اموال و ارائه خدمات و كمكهاي لازم در مواقع ضرورت كنترل وسايل ، لوازم ، ماشين آلات ورودي و خروجي و ثبت مشخصات
 • تائید درخواست کالا

 • تهيه برنامه لازم براي تعمير و نگهداري ساختمان­ها و تأسيسات مختلف
 • تهیه برنامه نظارتی ماهانه،ترمی و سالانه جهت بهبود بازسازی تاسیساتی و ساختمانهای دانشگاه

 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
 •  
کریم بخش رئیسی
کارشناس اداره تعمیرات
مدرک تحصیلی : سیکل                                
تلفن : 31272062- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات مختلف بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.
 • نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
 • تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات ناحیه صنعتی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
کریم بخش نارویی
کارشناس اداره تعمیرات
مدرک تحصیلی : کاردانی                               
تلفن : 31272062- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات مختلف بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.
 • نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
 • تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات ناحیه صنعتی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
بلال بصیری پور
کارشناس اداره تعمیرات
مدرک تحصیلی : سیکل                                 
تلفن : 31272062- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات مختلف بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.
 • نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
 • تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات ناحیه صنعتی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.