محمد هادی نیک طالع
رئیس اداره حقوق و دستمزد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری            
تلفن : 31272070-054
 

شرح شغل (وظایف)

    ۱. ورود اطلاعات پرسنل در سیستم حقوق ودستمزد

    ۲. دریافت اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل از واحد اداری و ورود اطلاعات در برنامه حقوق و دستمزد

    ۳. تهیه وتنظیم لیست دارایی حقوق و ارسال به خزانه جهت واریز حقوق طبق بند و

    ۴. تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه

    ۵. محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس حکم های کارگزینی و محاسبات کسورات مانند حق بیمه،مالیات،وام و مساعده و…پرسنل و حقوق معوق براساس مدارک مثبته موجود

    ۶. تهیه و تنظیم  فیش حقوق پرسنل و ارسال به وب و تهیه دیسکت بانک و واریزسایر مزایا به حساب پرسنل

    ۷. محاسبه  و پرداخت اضافات حقوق مانند حق ماموریت،اضافه کارطبق لیست ارسالی از واحدها

    ۸. محاسبه و تهیه لیست پس انداز پرسنل و ارسال لیست به بانک جهت واریز به حساب سهم کارمند و کارفرما

    ۹. جمع آوری و نگهداری اسناد ومدارک و احکام پرینت شده از سیستم  و قطعی کردن احکام و ارسال به بایگانی

    ۱۰. دریافت لیست های حق التدریس و آماده کردن لیست پرداختی طبق واحدهاوپایه اساتید و پرداخت آن

    ۱۱. کنترل انتقال اطلاعات احکام پرسنل تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزدودریافت و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه پرسنل شرکت

    ۱۲. کنترل در انجام محاسبات نهایی وتائید لیستهای ماهیانه حقوق

    ۱۳. کنترل اسناد حسابداری و لیستهای صادره حقوق،بیمه و مالیات

    ۱۴. کنترل در انجام محاسبات مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی

    ۱۵. هماهنگی با واحد خزانه جهت ارائه بموقع اطلاعات پرداخت حقوق

    ۱۶. هماهنگی و تحویل دیسکت بانک و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

    ۱۷. همکاری لازم با حسابرسین داخلی و همکاری با ممیزین و حسابرسان مالیالتی و همکاری با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

 

پرویز سپاهی
کارشناس اداره حقوق و دستمزد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی      
تلفن : 31272070-054
 

شرح شغل (وظایف)

1- انجام محاسبات لارم و تهیه و تنظیم لیست‌های حقوق و مزایای کارکنان با توجه به احکام صادره از سوی کارگزینی و ارائه به مقامات مافوق
2- تهیه و تنظیم لیستها و گزارشات مربوط به کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه‌های مختلف، بازنشستگی و ... و ارسال آن به واحدهای مربوطه
3- ثبت و نگهداری اسناد، مدارک و حساب های حقوق و دستمزد در دفاتر و سیستم های مربوطه
4- تهیه و ارائه گزارشات حسابداری از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد به مقامات مافوق حسب نیاز
5- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق