اداره حقوق و دستمزد
 
محمدهادی نیک طالع
مسئول اداره حقوق و دستمزد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
تلفن : 31272070- 054
 

 

شرح شغل (وظایف)

 • ۱. ورود اطلاعات پرسنل در سیستم حقوق ودستمزد

  ۲. دریافت اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل از واحد اداری و ورود اطلاعات در برنامه حقوق و دستمزد

  ۳. تهیه وتنظیم لیست دارایی حقوق و ارسال به خزانه جهت واریز حقوق طبق بند و

  ۴. تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه

  ۵. محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس حکم های کارگزینی و محاسبات کسورات مانند حق بیمه،مالیات،وام و مساعده و…پرسنل و حقوق معوق براساس مدارک مثبته موجود

  ۶. تهیه و تنظیم  فیش حقوق پرسنل و ارسال به وب و تهیه دیسکت بانک و واریزسایر مزایا به حساب پرسنل

  ۷. محاسبه  و پرداخت اضافات حقوق مانند حق ماموریت،اضافه کارطبق لیست ارسالی از واحدها

  ۸. محاسبه و تهیه لیست پس انداز پرسنل و ارسال لیست به بانک جهت واریز به حساب سهم کارمند و کارفرما

  ۹. جمع آوری و نگهداری اسناد ومدارک و احکام پرینت شده از سیستم  و قطعی کردن احکام و ارسال به بایگانی

  ۱۰. دریافت لیست های حق التدریس و آماده کردن لیست پرداختی طبق واحدهاوپایه اساتید و پرداخت آن

  ۱۱. کنترل انتقال اطلاعات احکام پرسنل تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزدودریافت و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه پرسنل شرکت

  ۱۲. کنترل در انجام محاسبات نهایی وتائید لیستهای ماهیانه حقوق

  ۱۳. کنترل اسناد حسابداری و لیستهای صادره حقوق،بیمه و مالیات

  ۱۴. کنترل در انجام محاسبات مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی

  ۱۵. هماهنگی با واحد خزانه جهت ارائه بموقع اطلاعات پرداخت حقوق

  ۱۶. هماهنگی و تحویل دیسکت بانک و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

  ۱۷. همکاری لازم با حسابرسین داخلی و همکاری با ممیزین و حسابرسان مالیالتی و همکاری با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

 •  
 •  
 
پرویز سپاهی
کارشناس اداره حقوق و دستمزد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زمین شناسی
تلفن : 31272070- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 

1- انجام محاسبات لارم و تهیه و تنظیم لیست‌های حقوق و مزایای کارکنان با توجه به احکام صادره از سوی کارگزینی و ارائه به مقامات مافوق
2- تهیه و تنظیم لیستها و گزارشات مربوط به کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه‌های مختلف، بازنشستگی و ... و ارسال آن به واحدهای مربوطه
3- ثبت و نگهداری اسناد، مدارک و حساب های حقوق و دستمزد در دفاتر و سیستم های مربوطه
4- تهیه و ارائه گزارشات حسابداری از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد به مقامات مافوق حسب نیاز
5- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

اطلاعات تماس
 •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
 •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
 •  تلفن  : 31272000-054-98+
 •  فکس  : 35321025-054-98+
 •  کد پستی  : 9971778631
 •  info@cmu.ac.ir
 •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه