اداره دریافت و پرداخت
مهدی نوری
رئیس اداره دریافت و پرداخت
مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت و کمیسر دریایی             
تلفن : 3127202067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • صدور چك و حواله هاي نقدي و فيش حقوقي كاركنان و ثبت دفاتر صدور چك به منظور كنترل مستمر
 • صدور اسناد هزينه و پيش پرداخت ها و ثبت دفاتر صدور اسناد
 • تنظيم اسناد فوق العاده ، مزايا  و خدمات و ساير هزينه ها
 • تنظيم ليستهاي حقوق و اضافه كار و ليستهاي مابه التفاوت كاركنان
 • انجام امور مربوط به افتتاح حساب بانكي كليه واحدهاي دانشگاه
 • تنظيم درخواست بر پايه اعتبارات موجود و تهيه و صدور حواله اعتبارات
 • تهيه ليست حقوقي بازنشستگان و موظفين و انجام كليه امور مربوط به درخواست وجه مربوطه
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
عصمت سندگل
رئیس اداره نمایندگی دانشگاه در تهران
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری           
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
 •  
محمدهادی نیک طالع
مسئول اداره حقوق و دستمزد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ۱. ورود اطلاعات پرسنل در سیستم حقوق ودستمزد

  ۲. دریافت اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل از واحد اداری و ورود اطلاعات در برنامه حقوق و دستمزد

  ۳. تهیه وتنظیم لیست دارایی حقوق و ارسال به خزانه جهت واریز حقوق طبق بند و

  ۴. تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه

  ۵. محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس حکم های کارگزینی و محاسبات کسورات مانند حق بیمه،مالیات،وام و مساعده و…پرسنل و حقوق معوق براساس مدارک مثبته موجود

  ۶. تهیه و تنظیم  فیش حقوق پرسنل و ارسال به وب و تهیه دیسکت بانک و واریزسایر مزایا به حساب پرسنل

  ۷. محاسبه  و پرداخت اضافات حقوق مانند حق ماموریت،اضافه کارطبق لیست ارسالی از واحدها

  ۸. محاسبه و تهیه لیست پس انداز پرسنل و ارسال لیست به بانک جهت واریز به حساب سهم کارمند و کارفرما

  ۹. جمع آوری و نگهداری اسناد ومدارک و احکام پرینت شده از سیستم  و قطعی کردن احکام و ارسال به بایگانی

  ۱۰. دریافت لیست های حق التدریس و آماده کردن لیست پرداختی طبق واحدهاوپایه اساتید و پرداخت آن

  ۱۱. کنترل انتقال اطلاعات احکام پرسنل تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزدودریافت و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه پرسنل شرکت

  ۱۲. کنترل در انجام محاسبات نهایی وتائید لیستهای ماهیانه حقوق

  ۱۳. کنترل اسناد حسابداری و لیستهای صادره حقوق،بیمه و مالیات

  ۱۴. کنترل در انجام محاسبات مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی

  ۱۵. هماهنگی با واحد خزانه جهت ارائه بموقع اطلاعات پرداخت حقوق

  ۱۶. هماهنگی و تحویل دیسکت بانک و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

  ۱۷. همکاری لازم با حسابرسین داخلی و همکاری با ممیزین و حسابرسان مالیالتی و همکاری با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

 •  
 •  
علیرضا محمدزاده
کارشناس اداره دفترداری تنظیم حسابها اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)            
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
اله بخش پورسینا
نامه رسان مالی
مدرک تحصیلی :کارشناسی زبان و ادبیات فارسی             
تلفن : 31272069- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت کلیه ارسال و مرسلات مالی در دفاتر بایگانی
 • ارسال کلیه چک های صادره به بانک و دریافت تائیدیه
 • ارسال لیستهای حقوق مربوط به سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی
 • انجام کلیه امور محوله