اداره نمایندگی دانشگاه در تهران
امیر عابدی مبارکه
کارشناس دفتر تهران
مدرک تحصیلی :کاردانی روابط عمومی  
تلفن : 87940102 - 021
 
  •