معاون اداری و مالی
دکتر جعفر سیاره
معاون اداری و مالی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت علوم دریایی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :  j.sayareh@cmu.ac.ir
تلفن : 21372012 - 054
فکس : 35323304 - 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • تدوین آئین­ نامه ­ها و دستورالعمل­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
  • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي  تحت نظر.
  •  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه .
  • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.
  •  ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
  • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه .
  • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه .
  • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 

محمد سلیم رئیسی
مسئول دفتر حوزه معاونت اداری و مالی
مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن : 31272012- 054