معاون اداری و مالی
دکتر حمیدرضا ایزدی
معاون اداری و مالی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : izadi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272012 - 054
فکس : 35323304 - 054