اداره تربیت بدنی
دکتر شهرام یزدانی
سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : yazdani@cmu.ac.ir
تلفن : 31272177 - 054
فکس : ----

جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ اداره تربیت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

 

http://sport-cmu.blogfa.com/