اداره تربیت بدنی
خانم فرشته گلستانه
رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : golestaneh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272177 - 054
فکس : ----
 

شرح وظایف :

 _ اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.

_ ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت فعالیت های ورزشی.

_ برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

_ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه.

_ پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنطیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.

_ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 


آقای میثم عباسی
 کارشناس تربیت بدنی برادران اداره تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : meysam35955@yahoo.com
تلفن : 05431272175
شبکه های اجتماعی : 09362143395-@sportcmu
 

شرح وظایف :

_ برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد های ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی

_ اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.

_ برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و مظارت برحسن اجرای آنها.

_ همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

_ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 


خانم فاطمه کیخایی
کارشناس تربیت بدنی خواهران اداره تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272176
فکس : ----
 

شرح وظایف :

_ برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد های ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی

_ اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.

_ برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها.

_ همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

 


آقای محسن شهرکی
کارشناس امور دفتری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : ---
تلفن : ---
فکس : ----
 

شرح وظایف :

_ ثبت نامه های وارده و صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون اداری

_ قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها

_کمک در بایگانی پرونده ها و نامه های اداری

_ نظارت بر ثبت نامه ها و ارسال آنها به سایر واحد ها

 


آقای مسلم بلوچ
کارشناس فوق برنامه اداره تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : ---
تلفن : ---
فکس : ----
 

شرح وظایف :

_ همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی

_ اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.

_ نظازت بر کار مربیان ورزشی و ثبت ساعات ورود و خروج آنها.

_ نظارت بر تجهیزات ورزشی و گزارش خرابی آنها.

 


آقای واحدبخش پرکان
 نیروی خدماتی اداره تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : دیپلم
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : ---
تلفن : ---
فکس : ----
 

شرح وظایف :

_ کار با دستگاه کفشوی سالن ورزشی

_نظافت تمام سالن ورزشی

_ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ اداره تربیت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

http://sport-cmu.blogfa.com/