اداره تربیت بدنی
خانم فرشته گلستانه
رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : golestaneh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272177 - 054
فکس : ----
 

جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ اداره تربیت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

 

http://sport-cmu.blogfa.com/