اداره خوابگاه

اداره امورخوابگاه ها

يكي از مجموعه ادارات حوزه مديريت خدمات دانشجوئي دانشگاه است كه علاوه بر اسكان دانشجويان غير بومي و ميهمان ، كنترل كامل به حفظ و نگهداري خوابگاه ، رعايت نظافت و بهداشت عمومي و مسائل انضباطي خوابگاههاي دانشجوئي را متناسب با آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوطه به عهده دارد . اين اداره در حال حاضر دارای دو مجتمع خوابگاهی ( چهار طبقه ) و پنج دستگاه سرای دانشجویی که هر کدام از سراها دارای 17 اتاق و یک مجتمع دو طبقه دارای 36 اتاق می باشد.

 

 
ابراهیم پورقاز
رئیس اداره خوابگاهها
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک : ---
 تلفن : ---
فکس : ---
 
 
شرح وظایف
  1. هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیت های مربوط یه امور خوابگاههای دانشجویان
  2. بازدید مرتب و دوره ای از خوابگاهها و بررسی نیازمندیهای خوابگاه
  3. نظارت بر حسن انجام وظایف مسئولین خوابگاه
  4. بررسی نیازمندیهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور خوابگاهها و انعکاس آن به مقامات مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه
  5.  نظارت بر نگهداری صحیح از اموال و ساختمان­های دانشگاه
  6.  انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
  7. اسکان دانشجویان واجد شرایط براساس دستورالعمل امور دانشجویی
  8. نظارت بر وصول اجاره بها و تسویه حساب دانشجویان{" "}

اطلاعات و شماره تماس کارکنان اداره سراهای دانشجویی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس

1

ابراهیم پورقاز

رئیس اداره سراهای دانشجویی

31272056

2

روح اله فراهی

کارشناس اتوماسیون

31272052

3

احمد کریمیان

کارشناس سراهای دانشجویی

 

31272056

4

منصوره کلهر

مسئول خوابگاه خواهران

31272171

5

عباس پرستار

مسئول خوابگاه برادران

 

6

اله بخش رئیسی

سرپرست خوابگاه برادران