اداره وام و رفاه و خدمات دانشجویی
طاهره هراتی مقدم
رئیس اداره
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تلفن : 31272158- 054
 
مریم پودینه جهانتیغ
کارشناس پرداخت و بازپرداخت وام­ها
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تلفن : 31272121- 054
 
آقای علی عباسیان
کارشناس کاردانشجویی،  اسکن مدارک و مکاتبات وتعهدنامه­های دانشجویی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تلفن : 31272158- 054
 
شرح وظایف اداره وام ورفاه وخدمات دانشجویی:

 

اداره وام ورفاه دانشجویی یکی از ادارات تابعه حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه می باشد که در جهت تامین بخشی از کمک های هزینه تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت ورفع دغدغه ها ی مادی دانشجویان ایجاد شده وپلی است ارتباطی بین دانشگاه وصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که وظیفه آن اعطای حقوق تعیین شده از سوی صندوق رفاه به دانشجویان می باشد.

تسهیلات رفاهی این اداره شامل پرداخت انواع وامهای دانشجویی صندوق رفاه، وام بنیاد علوی ،بکارگیری  کار دانشجویی از دانشجویان کم بضاعت و توانمند در طول دوره تحصیلی ، تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در طول مدت تحصیل، صندوق­های خیریه جهت مساعدت به دانشجویان مستعد و    بی­بضاعت و معرفی دانشجویان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و حمایت از این دانشجویان را بر عهده دارد.