مدیر امور دانشجویی
دکتر عبدالحسین محمد رحیمی
مدیر امور دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : rahimi@cmu.ac.ir
تلفن : ۳۱۲۷۲۰۵۵ - ۰۵۴
فکس : ۳۵۳۲۱۷۹۰ - ۰۵۴