مدیر امور دانشجویی
دکتر محمد جواد عبادی
مدیر امور دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : ebadi@cmu.ac.ir
تلفن : ۳۱۲۷۲۰۵۵ - ۰۵۴
فکس : ۳۵۳۲۱۷۹۰ - ۰۵۴