معاون دانشجویی
 
دکتر مرتضی ضیاء الدینی
معاون دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
پست الکترونیک :M.ziyaadini@cmu.ac.ir
تلفن : 31272020 - 054
فکس : 35321790 - 054
 
شرح وظایف معاون دانشجویی
  1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه­های مربوطه؛
  2. راه­اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی در زمینه­های تحصیلی، رفاهی، سلامت؛
  3. نظارت بر فعالیت­های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه­های رفاهی آنان؛
  4. برنامه­ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان؛
  5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه؛
  6. زمینه­سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه؛