کمیسیون موارد خاص
 
محسن مرادی
کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272020- 054
 
شرح وظایف کارشناس کمیسیون موارد خاص

دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات و مرخصی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده­اند و روند ادامه تحصیل آنها متوقف شده است و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و گرفتن مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل از کمیسیون برای دانشجویان

* لازم به ذکر است دانشجویان گرامی پس از تکمیل کردن فرم کمیسیون موارد خاص،  درخواست خود را باید از طریق سامانه سجاد به این دبیرخانه ارائه نمایند.