معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر میرمهدی زاهدی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :  student-affairs@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054
 
 
 
 
 
 

 

شرح وظایف معاون فرهنگی و اجتماعی


۱. راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان، دانشجویان ، و کارکنان، مطابق با مصوبات،مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط.
۲. تطبیق و‌اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
۳. رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی موسسه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همکاری معاونت پژوهشی موسسه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی- ایرانی- انقلابی در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه.
۴. ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی‌
۵. برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود در نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.
۶. فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
۷. اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
۸. مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله.
پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج موسسه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه ‌

تبصره: در موسسات فاقد معاونت فرهنگی و اجتماعی، کلیه وظایف و اختیارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجویی انجام می پذیرد.