معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر مرتضی ضیاء الدینی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : M.ziyaadini@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این معاونت در واقع راهبری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری در سطح کارکنان (شامل اعضای هیات علمی و کارمندان) و دانشجویان ذیل قوانین و آیین نامه های بالادستی و مطابق مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط را بر عهده دارد.
انجام پژوهش های لازم، افکارسنجی، نيازسنجى در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از اهم وظایف اين معاونت می باشد.
رصد و پایش فعالیت های مربوطه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کسب همکاری معاونت پژوهشى و فناوری دانشگاه نیز در زمره وظایف و اختیارات این معاونت است.
همچنین مدیریت محتوایی شورای فرهنگی دانشگاه از رهگذر تسهیل فرایندها و تصويب طرح های خلاق و ارائه پیشنهادات مقتضی در این رابطه، یکی از نقش های برجسته معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.
این معاونت شامل ۲ زیرمجموعه بنام های "مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی" و "گروه حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی" می باشد.