معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمد جواد عبادی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : ebadi@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054