مدیر امور پژوهشی
دکتر ابوذر ابراهیمی
مدیر امور پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :-
پست الکترونیک : ab.ebrahimi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272165 - 054
فکس : 35323577 - 054

خانم افسانه هراتی
کارشناس پژوهشی مربوطه
پست الکترونیک : afsane.harati@gmail.com
تلفن : 31272058 - 054
فکس : -----

خانم 
کارشناس پژوهشی مربوطه
پست الکترونیک : ------
تلفن : 31272161 - 054
فکس : -----

شرح وظایف مدیریت امور پژوهشی
 

- دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.

- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گرآوری و محاسبه شاخص‌ها و معیارهای مریوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

- بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه‌های پیش بینی شده

- تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذی ربط.

- تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه

- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آن‌ها

- برقراری ارتباط با قطب‌های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی و نیروی تخصصی مورد نیاز آن‌ها

- معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی، و توانایی‌های بالقوه دانشگاه به جامعه.

- جمع‌آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع و بخش های مختلف جامعه جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

- انجام امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی

- شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی

- دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی و پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط

- همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه

- ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب

- بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده

- برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط دانشگاه

- برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده

1.برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه

2.انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی هیات علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط

3.برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقاله، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه

4.انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق