شرایط عمومی و بسته‌های تشویقی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد

شرایط عمومی و بسته‌های تشویقی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مقدم همة پذیرفته‌شدگان گرامی در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه را گرامی می‌دارد و از اینکه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را برای ادامة تحصیل انتخاب کرده‌اید به خود می‌بالد.

 

۱: شرایط عمومی ورود به دانشگاه
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پذیرای تمامی پذیرفته‌شدگان عزیز آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد است که رشته‌محل‌های دایر در این دانشگاه را انتخاب می‌کنند و یا در قالب آیین‌نامه‌های استعداد درخشان، بدین دانشگاه معرفی می‌شوند.

 

۲: شرایط خوابگاه
تلاش ما در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار این است که تمامی پذیرفته‌شدگان غیربومی (غیرساکن در شهر چابهار) بتوانند از امکانات خوابگاهی بهره‌مند شوند؛ در شرایطی که تعداد پذیرفته‌شدگان از ظرفیت مجموعه‌های خوابگاهی قابل بهره‌برداری افزون باشد (به عنوان مثال در شرایط خاصی همچون همه‌گیری بیماری و نیاز به رعایت ظرفیت‌های اسکان حداقلی) اولویت اختصاص خوابگاه به دانشجویان به ترتیب اولویت‌بندی زیر خواهد بود:
    نخست: اسکان همة دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)؛
    دوم: اسکان همة دانشجویان مقطع کارشناسی روزانه؛
    سوم: اسکان همة دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم.

 

۳: بستة تشویقی پذیرفته‌شدگان رتبه‌های برتر
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار استعداد و پشتکار پذیرفته‌شدگان گرامی در مقطع کارشناسی ارشد با رتبه‌های برتر آزمون ورودی (بر اساس شیوه‌نامة تعیین رتبه‌های برتر دانشگاه) و دانشجویان استعداد درخشان فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه‌های سطح یک کشور را ارج می‌نهد و حضور آنها در این دانشگاه را مغتنم می‌دارد؛ برای این دسته از پذیرفته‌شدگان هدیه‌هایی تشویقی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
-    الف: معافیت از پرداخت هزینة وعده‌های غذایی روزانه در سلف‌سرویس دانشگاه تا یک سال (با قابلیت تمدید تا انتهای سنوات مجاز به شرط استمرار در شرایط ممتازی)؛
-    ب: معافیت از پرداخت هزینة اسکان در خوابگاه‌های تحت مالکیت دانشگاه تا یک سال (با قابلیت تمدید تا انتهای سنوات مجاز به شرط استمرار در شرایط ممتازی)؛
-    ج: قرار گرفتن در اولویت انتخاب به عنوان همیار دانشجو (کار دانشجویی) در صورت تمایل و درخواست این دانشجویان؛
-    د: اختصاص دوبرابر حجم استفاده از اینترنت در شبکة دانشگاه تا یک سال (با قابلیت تمدید تا انتهای سنوات مجاز به شرط استمرار در شرایط ممتازی)؛
به علاوه، نام رتبه‌های برتر آزمون سراسری پذیرفته شده در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و دانشجویان ممتاز استعداد درخشان دانشگاه‌های سطح یک، به عنوان نشانه‌ای از ارج نهادن به استعداد و پشتکار آنها، در صفحه‌ای اختصاصی در وبگاه دانشگاه و تابلوهای محیطی در سطح دانشگاه درج خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

 

برای دانلود آئین نامه ها و فرم های آموزشی اینجا کلیک نمایید.

 

سلامتی، شادمانی، و موفقیت علمی همة پذیرفته‌شدگان در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار آرزوی قلبی ما است.

 

اطلاعات تماس
  •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
  •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
  •  تلفن  : 31272000-054-98+
  •  فکس  : 35321025-054-98+
  •  کد پستی  : 9971778631
  •  info@cmu.ac.ir
  •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه