اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397
موفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور

  موفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور

امتیاز: Article Rating

مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی لوح تقدیری ، معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را براساس ارزیابی های تخصصی صورت گرفته در سال 1397 "شایسته تقدیر" اعلام که این لوح توسط دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به دکتر یوسف بخشی زاده معاون دانشجویی دانشگاه اهدا شد.

در بخشی از لوح تقدیر دکتر ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری آمده است:جناب دکتر بخشی زاده ، معاون محترم دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از زحمات و تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر شما در ارایه تسهیلات و خدمات رفاهی با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان برابر سند راهبردی و برنامه توسعه نوین صندوق رفاه دانشجویان ، مساعدت و همکاری شایسته تحقق برنامه های هدفمند و علمی با رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنی بر دانایی ، جلب حمایت موثر نهادهای عمومی و خیران ، مدیریت منابع و افزایش رضایتمندی رو به رشد دانشجویان ، برای پیشبرد اهداف متعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهدای این لوح قدردانی می شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • موفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور
  • موفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور
ثبت امتیاز