اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 آذر 1398
برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار

  برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار

امتیاز: Article Rating

جـلسه پرسش و پاسـخ دانشـجویان با حضور دکتر مـحمود نصیری رئیـس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دکتر محمدجواد عبـادی سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و همچنین سـایر مدیران مـرتبط، با هدف پاسخگوی به سوالات دانشجویان در زمینه های آموزشی، صنفی، رفاهی و فرهنگی، در محل سالن فـرخی دانشگاه، بـرگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار
  • برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار
  • برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار
  • برگزاری جـلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیـس دانشگاه دریـانوردی و علوم دریـایی چابهار
ثبت امتیاز