اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: یکشنبه 08 دی 1398
انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

  انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

امتیاز: Article Rating

به گـزارش روابـط عـمومی؛ دکتر "محمود نصیری" رییس دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با صدور حکمی، دکتر "حمیدرضا ایزدی" را به سمت سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه، منصوب کرد.

در متن حکم دکتر نصیری خطاب به دکتر ایزدی آمده است: باتوجه به توانمندی وشایستگی جنـابعالی، به موجب این حکم، به عنوان "سرپرست معاونت اداری ومالی دانشگاه" منصوب می شوید، امید است با  استعانت ازخداوند متعال وپیروی از آموزه های اسلامی ومبانی علمی درانجام وظایف محوله موفق وموید باشید.

همچنین دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، طی نامه ای جداگانه ایی از خدمات دکتر "حسین جعفری" در زمان تصدی این سمت، قدردانی نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
  • انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
  • انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
  • انتـصاب سرپرست حـوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
ثبت امتیاز