اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 29 مهر 1402

  شروع ثبت نام وامهای دانشجویی

امتیاز: Article Rating

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

 

شروع ثبت نام وامهای دانشجویی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام وامها، طبق جدول مبالغ و زمان بندی( پیوست) جهت نیمسال جاری شروع شده دانشجویان متقاضی به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس : https://refah.swf.ir مراجعه وبراساس جدول زمان بندی وام درخواستی را ثبت وسپس اصل تعهد نامه محضری و مدارک( متاهلی ،اجاره نامه ،مدارک وام ضروری) رابه اداره وام ورفاه تحویل نمایند.

توجه : به ثبت نام های ناقص و بدون تعهد نامه ومدرک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

اداره وام ورفاه دانشجویی 1402/07/28

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز