اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آبان 1402
بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد

  بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی، طرح اصلاح سیستم روشنایی معابر دانشگاه با هدف مدیریت مصرف آغاز گردید. این طرح با همکاری اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه به اجرا درآمد.
گفتنی است فعالیت های عمرانی دانشگاه در سال ۱۴۰۲ در بازسازی و نوسازی، تمرکز بر امور زیر بنایی، کیفیت بخشی به فضاهای عمومی جهت استفاده جامعه دانشگاهی از یک محیط با نشاط متمرکز می باشد.

📷عکاس: محمد تیموری، صادق نوری
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
  • بازسازی و توسعه زیر ساخت های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اجرای پروژه های عمرانی متعدد
ثبت امتیاز