اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398
برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار

  برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی؛ به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان با عنوان "تحلیل مسائل روز و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب" به مدت دو روز در محل سالن فرخی دانشگاه، برگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
  • برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
ثبت امتیاز