تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 دی 1402
ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی، هفتمین سیکل از سیکل‌های سه ساله ممیزی خارجی سطح سوم سیستم مدیریت کیفیت روز چهارشنبه ۲۷ دیماه مصادف با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) انجام شد.
در این ممیزی که ممیزی صدور مجدد (Re-Certification) گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بود، دانشگاه موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت برای بیست و یکمین سال متوالی و با پیوستگی در تاریخ اعتبارنامه خود گردید.
لازم به ذکر است تمام فرآیندهای دانشگاه به روش نمونه گیری ممیزی شدند و در گزارش ممیزی بدون ثبت هیچگونه عدم انطباقی و فقط با ذکر چند توصیه بهبودی، نقطه قوت دانشگاه در معاونت آموزشی و گروه سیستم کیفیت اعلام شد.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • ممیزی مجدد صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم ممیزی شرکت توف اتریش (TUVAustria) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
ثبت امتیاز