تاریخ انتشار: جمعه 20 بهمن 1402
نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده

  نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی، نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده در حوزه‌های علمی و پژوهشی با حضور دکتر رجائی رئیس دانشگاه، دکتر دامنی معاونت پژوهشی و فناوری و دکتر حامد فرزانه رییس مرکز امور نخبگان و همکاری های علمی شهید فهمیده استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در این جلسه توانمندی‌های طرفین جهت ایجاد ظرفیت‌های همکاری مورد بررسی قرار گرفت و رویکردهای عملیاتی در حوزه صنعت دریایی جهت ارائه طرح‌های پژوهشی فناورانه نوین و نوظهور در فضای عملی مورد تأکید و توجه قرار گرفت.
در ادامه به منظور اجرایی سازی فرآیند همکاری و استفاده از ظرفیت‌ها مقرر شد، تفاهم نامه همکاری مشترکی با مفاد و موارد مورد توافق، میان طرفین منعقد گردد.


عکاس: مهدی خواجه داد
اشتراک گذاری
تصاویر
  • نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده
  • نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده
  • نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده
  • نشست بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه ای شهید فهمیده
ثبت امتیاز