اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 فروردین 1399

  اطلاعیه شماره دو حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

امتیاز: Article Rating

 مقرّرات آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم 99-98:


الف- با توجه به اهمیت و حساسیت تاریخ دانش آموختگی، تا اطلاع ثانوی در نیمسال جاری، جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله های دانشجویانی که آماده دفاع میباشند باید مطابق نامه شماره 349657/2 مورخ 1398/12/24 معاون آموزشی وزارت متبوع به صورت حضوری ( صرفا با حضور هیات داوران و بدون حضور سایر دانشجویان) یا نیمه حضوری ( با حضور دانشجو و استاد راهنما و ارتباط الکترونیکی با هیات داوران) و در شرایط خاص با تایید استاد راهنما به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
ب- تاخیر ایجاد شده در دفاع پایان نامه و رساله ها به واسطه ی حفظ بهداشت و سلامت عمومی مشمول جریمه تاخیر نمیباشد. تشخیص این نوع تاخیر بر عهده ی استاد راهنما و دانشکده میباشد.
ج- جلسات دفاع از طرح پیشنهادی رساله های دانشجویان دکتری که آماده دفاع میباشند، مشابه بند الف به صورت حضوری( صرفا با حضور کمیته راهبری) یا نیمه حضوری( با حضور دانشجو و استاد راهنما و ارتباط الکترونیکی با سایر اعضای کمیته راهبری) و در شرایط خاص با تایید استاد راهنما به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
د- تاریخ برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری با هماهنگی گروه مربوط و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از عادی شدن شرایط متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز