اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 27 اردیبهشت 1399

  برنامه زمانبندی حضور همکاران آموزش کل و دانشکده های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از روز شنبه مورخه 99/02/27 الی چهارشنبه 99/02/31

امتیاز: Article Rating

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز