اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 اردیبهشت 1399

  اطلاعیه تغییر رشته و ترم تابستان1399

امتیاز: Article Rating

اطلاعیه
تغییر رشته و ترم تابستان

 

به اطلاع مي رساند كليه دانشجويان متقاضي انتقالي توام با تغيير رشته مي توانند از تاريخ 99/02/27 لغايت 99/03/07 جهت ثبت درخواست خود از طريق سيستم گلستان طي مراحل مشروحه ذيل اقدام نمايند.
*منوي آموزش- دانشجو - درخواست ها - تقاضاي انتقال و ميهمان - تقاضاي انتقال دائمي به همراه تغييررشته
لازم به ذكر است دانشجويان مي بايست در قسمت توضيحات حداكثر دو كد رشته جهت بررسي ثبت نمايند.به درخواستهاي فاقد كد رشته ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دانشجويان ورودي 98علاوه بر كد رشته بايد شماره پرونده آزمون سراسري سال 98 خود را جهت بررسي ثبت نمايند.
 زمان ثبت درخواست ميهمان در ترم تابستان 1399 از تاريخ 99/02/27 لغايت 99/3/27 از طريق سيستم گلستان طي مراحل مشروحه ذيل قابل انجام مي باشد.

 

*منوي آموزش- دانشجو - درخواست ها - تقاضاي انتقال و ميهمان -  تقاضاي انتقال به صورت ميهمان

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز