اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 20 بهمن 1397

  طرح ثبت نام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ICT

امتیاز: Article Rating

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در نظر دارد بمنظور شناسایی و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص در حوزه ICT در اجرای طرح ها و پروژه های استانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از افراد علاقمند ثبت نام بعمل آورد.

ثبت نام

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز