اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1399
قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه آزمون دکتری سال 1399

  قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه آزمون دکتری سال 1399

امتیاز: Article Rating

  داوطلبان گرامی پس از تکمیل فرم مشخصات فردی(فرم شماره (1) پیوست)، حداکثر تا تاریخ 1399/06/28، فرم تکمیل شده و مدارک ذکر شده را به آدرس الکترونیکی  ذیل ارسال نمایید.  (ارسال تصویر فیش بانکی و عکس الزامی می باشد.)
tahsilat.takmilicmu@gmail.com

اشتراک گذاری
تصاویر
  • قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه آزمون دکتری سال 1399
ثبت امتیاز