اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 24 مهر 1400

  "اطلاعیه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدام پیمانی"

امتیاز: Article Rating

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع کلیه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدام  پیمانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار می‌رساند مطابق با جدول زمانبندی، در روز و ساعت مشخص شده به آدرس چابهار، بلوار شهید ریگی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- ساختمان مرکزی - حوزه معاونت اداری و مالی – مدیریت امور اداری و پشتیانی مراجعه فرمائید.
 لازم به یادآوری است مصاحبه صرفاً در روز و ساعت مشخص شده انجام خواهد شد.

 ارزیابی در چهار قسمت زیر انجام خواهد شد. لذا ارائه مستندات و مدارک مربوطه جهت کسب امتیاز در ارزیابی و مصاحبه ضروری است.
    1-     بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی
        1-1-     در صورتی که متقاضی، برگزیده علمی دانشجویی میباشد (رتبه اول تا سوم بین هم ورودی ها یا برگزیده المپیادهای علمی دانشجویی) ارائه تائیدیه دانشگاه محل تحصیل و تائیدیه المپیاد ضروری است.
        1-2-    مقاله چاپ شده علمی پژوهشی یا علمی ترویجی و کنفرانسی( ارائه اصل مقاله و یا گواهی پذیرش )
        1-3-      کتاب چاپ شده یا ترجمه شده (ارائه یک نسخه از کتاب)
        1-4-     ثبت اختراع، ارائه گواهی آن ضروری است 
        1-5-    در صورت کسب مقام در المپیاد های علمی یا جشنواره های معتبر علمی ارائه گواهی آن ضروری است.
        1-6-     ارائه مدرک زبان ( TOLIMO، TOFEL، IELTS MSRT)

    2-     آشنایی با نرم افزارها و دانش کامپیوتر و ارائه اصل گواهی آن 
                   1-2-  گواهی نامه بین المللی کاربردی کامپیوتر ( ICDL 2 / ICDL 1)
                    2-2-  ارائه گواهی نرم افزارهای تخصصی مرتبط یا شغل

    3-    ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی
        1-3-      ارائه گواهی تجربه کاری مرتبط و غیر مرتبط
        2-3-       سنجش میزان آگاهی و تسلط به مباحث تخصصی در رشته پذیرفته شده

    4-    ارزیابی روانشناسی
        1-4-     شخصیت 
        2-4-    سلامت روان عمومی
        3-4-     هوش هیجانی
        4-4-     درک و  انگیزش شاغل

مدیریت امور اداری و پشتبانی


 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز