اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مهر 1400

  «اطلاعیه فارغ التحصیلی شماره (1)»

امتیاز: Article Rating


    به اطلاع دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی (وام های اداره وام و رفاه) استفاده نموده اند پیرو آیین نامه و بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مدت مجاز جهت تعیین تکلیف بدهی و اتمام دریافت تسهیلات در مقاطع (کارشناسی 8 نیمسال، ارشد 4 نیمسال و دکتری تخصصی 8 نیمسال) میباشد. چنانچه دانشجویان گرامی از نظر سنوات آموزش تحصیلات آنان ادامه دارد می باشد تداخلی به اتمام تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی ندارد و بایستی در مدت تعیین شده فوق به اداره وام و رفاه مراجعه یا تماس با شماره های (31272158-054 یا 31272121-054) حاصل نمایند. در صورت عدم مراجعه سیستم به طور خودکار دفترچه اقساط تک قسطی (کل بدهی یکجا) صادر نموده با جریمه ناشی از دیرکرد به موقع پرداخت اقساط، و مسئولیتی ناشی از آن متوجه شخص دانشجو می باشد. 


    کلیه وام های دوره روزانه (کارشناسی، ارشد، دکتری) از مهرماه 99 به بعد شامل 4% کارمزد می باشد و طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد.
4/100 × مبلغ وام (وام های نوبت طی وام از استفاده مورد روزهای تعداد)/365 =  کارمزد طول تحصیل

    نامه کسر از حقوق از ضامنی که در تعهدنامه محضری که قبلاً ارائه داده-اند(طبق نمونه فرم دریافتی از سایت دانشگاه) در صورت عدم نامه کسر از حقوق برای ضامن موجود، ملزم به تغییر ضامن جدید (با نامه کسر از حقوق) یا تسویه کل بدهی به صورت یکجا می باشند.
    سقف هر تعهدنامه با یک ضامن و نامه کسر از حقوق به مبلغ 150/000/000 ريال (15 میلیون تومان) می باشد.
    با توجه به افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن متأهلی، دانشجویانی که متقاضی وام ودیعه مسکن از مورخ 99/7/1 می باشند می بایستی برای وام ودیعه مسکن یک تعهدنامه با ضامن و نامه کسر از حقوق به مبلغ 150/000/000 ريال (15 میلیون تومان) و برای سایر وام های تعهدنامه جداگانه ارائه گردد.


** جهت جزئیات بیشتر دریافت و پرداخت وام های دانشجویی (آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی) در قسمت سایت دانشگاه،  معاونت دانشجویی اداره وام و رفاه یا سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با نشانی Swf.ir مراجعه نمائید.

 

اداره وام و رفاه دانشجویی
                                                                                                                             

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز