اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مهر 1400

  اطلاعیه جهت دریافت معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان مشمول(مرد)سال 1400(تمامی مقاطع)

امتیاز: Article Rating

دانشجویان (مرد) در قسمت مربوط به نظام وظیفه باید کارت پایان خدمت، کارت معافیت از خدمت، تعهد خدمت را بارگذاری نمایند. در خصوص دانشجویان مشمول این افراد با کد سخا وارد سایت services.epolice.ir شوند و درخواست معافیت از تحصیل را ثبت نمایند و از حصول نتیجه مبنی بر درخواست معافیت به کارتابل دانشگاه انتقال یافت (مطابق فایل پیوست شده )اطمینان حاصل نمایند.

 

  • راهنمای دریافت معافیت تحصیلی در سایت services.epolice.ir در دسترس می باشد.
اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز