اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: شنبه 08 آبان 1400

  شروع ثبت نام وام های دانشجویی

امتیاز: Article Rating

1-    دانشجویان جدیدالورود از طریق پرتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir تشکیل پرونده و اطلاعات دانشگاهی خود را ثبت نمایند (طبق داده نمای اداره وام و رفاه در سایت دانشگاه cmu.ac.ir  ،  معاونت دانشجویی  ، اداره وام و رفاه)
2-    دانشجویان دوره روزانه اعلام شماره حساب بانکی از بانک تجارت در یکی از شعبات سراسر کشور (اعلام شماره حساب- نام شهر- کد شعبه) به شماره تماس های 31272121-054 و 31272158-054
پس از ثبت شماره حساب و تأیید اطلاعات اولیه توسط اداره وام و رفاه دانشگاه، از طریق پرتال دانشجویی درخواست وام مورد نظر خود را ثبت نمایند.
3-    دانشجویان جدیدالورود متقاضی وام، سپردن تعهدنامه محضری با ضامن معتبر بر اساس شرایط ضامنین و نمونه فرم سند تعهد که در سایت دانشگاه  ،  معاونت دانشجویی   ،  اداره وام و رفاه    ،     سند تعهد محضری، الزامی می-باشد.
4-    دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) نیاز به افتتاح حساب بانک تجارت می باشند.
5-    سقف هر تعهدنامه جهت وام 150/000/000 ريال (معادل 15 میلیون تومان) می-باشد.
** ضمناً کلیه وام های دانشجویی دوره روزانه با کارمزد 4 درصد از سال 99 به بعد تا تاریخ سررسید قسط محاسبه می شود.
(وام های دوره دوم (شبانه) نیز از همان ابتدا با کارمزد 4 درصد محاسبه می شود.)


                         اداره وام و رفاه دانشجویی                                                                                                

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز