اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 آبان 1400

  به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی اداره تربیت بدنی دانشگاه مسابقه کتاب خوانی مجازی برگزار می نماید .

امتیاز: Article Rating

به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی اداره تربیت بدنی دانشگاه مسابقه کتاب خوانی مجازی برگزار می نماید . جهت اطلاع بیشترنام و نام خانوادگی خود را به این شماره پیامک  بفرمایید.
09034070819

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز