اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397

  دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره آموزشی و شایستگی های دریانوردی سمت افسر مهندس الکترونیک (ورودی افسر مهندس مخابرات و الکترونیک درجه 1)

امتیاز: Article Rating

 جهت دریافت فایل مربوطه به پیوست مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز