اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1400
برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی  نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی  نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور اکثریت اعضاء، برگزار شد.
 در این جلسه، شیوه نامه اجرایی داخلی کرسی های ترویجی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در نهایت با نظریه تمامی اعضاء ساز و کار اجرای این کرسی ها، مصوب گردید.
هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دارای بیست عضو شامل رؤسای عالی ترین مراکز علمی پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته کشور است که از سوی شورای عالی  انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی  نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی  نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی  نقد و مناظره در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
ثبت امتیاز