اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 بهمن 1397

  آیین نامه آموزشی قدیم (دانشجویان مشمول ورودی 92 و 91) مصوبه 1391/7/22

امتیاز: Article Rating


 جهت دریافت فایل مربوطه به پیوست مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز