اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 اردیبهشت 1401
از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری

  از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ بدنبال از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان از 14 فروردین 1401 آخرین گروه دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار جهت پیگیری امور آموزشی خود، از تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401 پس از دو سال دوری از فضای دانشگاه به علت شیوع ویروس کرونا، به کلاس‌های درس، بازگشتند.
همه امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برای دانشجویان فراهم شده و طبق شیوه نامه‌های بهداشتی ستاد کرونا، همه دستورعمل‌های بهداشتی برای حضور دانشجویان در این دانشگاه و برگزاری کلاس‌های آموزشی رعایت می شود.
شرط حضور دانشجویان در کلاس‌های دانشگاه، استفاده از ماسک و تجهیز کلاس‌ها به تهویه مناسب بوده و شرط حضور در خوابگاه نیز تزریق هر سه دز واکسن است.

اشتراک گذاری
تصاویر
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
 • از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پس از دوسال وقفه + گزارش تصویری
ثبت امتیاز