اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 بهمن 1397

  آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ورودی 93 به بعد مصوبه 24/12/1393

امتیاز: Article Rating

 جهت دریافت فایل مربوطه به پیوست مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز