اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 خرداد 1401

  اطلاعیه طرح توسعه فعالیتهای علمی، فرهنگی دانشجویان (طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان)

امتیاز: Article Rating

 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز