(آرشیو ماه فروردین 1398)

مـوفـقیت دانـشگاه تخصصی دریـانوردی چـابهار در کسب عـنوان دانـشگاه بـرتر کـشور
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ​دومین نشست کارشناسان کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌های کشور در آیتم "برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی" از مجموع دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم ، تحیقات و فناوری موفق به کسب عنوان "دانشگاه برتر" و مورد تقدیر قرار گرفت.
یکشنبه، 18 فروردین 1398 - 08:27